HIP-HOP

 • Ayaka

  HIP-HOP
  Ayaka
  Red(木曜 17:00〜/18:00〜)

 • YUUYA

  HIP-HOP
  YUUYA
  Red(金曜 16:30〜/17:30〜/18:30〜)

 • Kensuke

  HIP-HOP
  Kensuke
  Red(月曜 19:20〜/20:20〜/21:30〜)

 • Ayu

  HIP-HOP
  Ayu
  Red(木曜 19:10〜/20:20〜/21:30〜)

 • saya

  HIP-HOP
  saya
  Red(水曜 20:20〜/21:20)

 • JIMA

  HIP-HOP
  JIMA
  Black(水曜 16:50〜/17:50〜 木曜 16:30〜)

 • SHINYA & HIKARU

  HIP-HOP
  SHINYA & HIKARU
  Black(土曜 16:00〜17:00)

 • MAHO

  HIP-HOP
  MAHO
  Black(金曜 17:00〜/18:00〜) Red(金曜 20:30〜21:40)

 • JIMA

  HIP-HOP
  JIMA
  Red(土曜 14:00〜/15:00〜)

 • Elly

  HIP-HOP
  Elly
  Black(火曜 18:30〜/19:30〜/20:40〜)

 • NACCHAN

  HIP-HOP
  NACCHAN
  Black(土曜 16:30〜/17:30〜/18:40〜)

JAZZ-HIPHOP

 • HISAKA

  JAZZ-HIPHOP
  HISAKA
  Red(火曜 19:30〜/20:40〜/21:40〜)

 • MAI

  JAZZ-HIPHOP
  MAI
  Black(金曜 19:00〜/20:00〜/21:10〜)

JAZZ

 • YUKIE

  JAZZ
  YUKIE
  Red(土曜 19:50〜/21:00〜)

 • UGA

  JAZZ
  UGA
  Black(土曜 20:00〜/21:00〜)

 • KAA

  JAZZ
  KAA
  Black(土曜 14:00〜/15:00〜)

 • SAKI

  JAZZ
  SAKI
  Black(月曜 20:40〜/21:40〜)

KIDS HIPHOP

 • Ayaka

  KIDS HIPHOP
  Ayaka
  Red(木曜 17:00〜/18:00〜)

 • YUUYA

  KIDS HIPHOP
  YUUYA
  Red(金曜 16:30〜/17:30〜/18:30〜)

 • JIMA

  KIDS HIPHOP
  JIMA
  Black(水曜 16:50〜/17:50〜 木曜 16:30〜)

 • MAHO

  KIDS HIPHOP
  MAHO
  Black(金曜 17:00〜/18:00〜) Red(金曜 20:30〜21:40)

 • JIMA

  KIDS HIPHOP
  JIMA
  Red(土曜 14:00〜/15:00〜)

 • Elly

  KIDS HIPHOP
  Elly
  Black(火曜 18:30〜/19:30〜/20:40〜)

 • NACCHAN

  KIDS HIPHOP
  NACCHAN
  Black(土曜 16:30〜/17:30〜/18:40〜)

KIDS JAZZ HIPHOP

 • HISAKA

  KIDS JAZZ HIPHOP
  HISAKA
  Red(火曜 19:30〜/20:40〜/21:40〜)

GIRL'S HIPHOP

 • シーラ

  GIRL'S HIPHOP
  シーラ
  Black(月曜 17:20〜/18:20〜/19:20〜)

HIPHOP R&B

 • SHINYA

  HIPHOP R&B
  SHINYA
  Red(金曜 21:40〜22:50)

RHYTHM TRAINING

 • Kensuke

  RHYTHM TRAINING
  Kensuke
  Red(月曜 19:20〜/20:20〜/21:30〜)

 • Ri-tann

  RHYTHM TRAINING
  Ri-tann
  Red(月曜 19:20〜)

 • CHIHIRO

  RHYTHM TRAINING
  CHIHIRO
  Black(木曜 16:30〜/17:20〜/18:20〜)

 • もみ

  RHYTHM TRAINING
  もみ
  Black(木曜 17:20〜/18:20〜)

POP

 • YASHIKI

  POP
  YASHIKI
  Black(火曜 17:30〜18:30)

WAACKING

 • CHIHIRO

  WAACKING
  CHIHIRO
  Black(木曜 16:30〜/17:20〜/18:20〜)

 • A→tang

  WAACKING
  A→tang
  Red(月曜 17:00〜/18:00〜)

 • もみ

  WAACKING
  もみ
  Black(木曜 17:20〜/18:20〜)

幼児リズムダンス

 • YUUYA

  幼児リズムダンス
  YUUYA
  Red(金曜 16:30〜/17:30〜/18:30〜)

 • acko

  幼児リズムダンス
  acko
  Red(土曜 11:00〜11:45)

 • JIMA

  幼児リズムダンス
  JIMA
  Black(水曜 16:50〜/17:50〜 木曜 16:30〜)

 • CHIHIRO

  幼児リズムダンス
  CHIHIRO
  Black(木曜 16:30〜/17:20〜/18:20〜)

LOCKING

 • カトちゃん♪

  LOCKING
  カトちゃん♪
  Red(水曜 17:00〜/18:00〜/19:00〜)

Contemporary

 • UGA

  Contemporary
  UGA
  Black(土曜 20:00〜/21:00〜)

Acrobat

 • yuUka

  Acrobat
  yuUka
  Red(金曜 19:30〜/土曜 18:00〜)