HIP-HOP

 • YUUYA

  HIP-HOP
  YUUYA
  月曜 20:10〜/21:20〜

 • NANA

  HIP-HOP
  NANA
  水曜 20:00〜/21:10〜

 • RYO

  HIP-HOP
  RYO
  火曜 19:00〜20:10

 • JIMA

  HIP-HOP
  JIMA
  木 20:00〜 / 21:10 〜

JAZZ-HIPHOP

 • HISAKA

  JAZZ-HIPHOP
  HISAKA
  水曜 16:30〜/17:30〜/18:40〜

GIRL'S HIPHOP

 • シーラ

  GIRL'S HIPHOP
  シーラ
  金曜 17:50〜/19:00〜

幼児リズムダンス

 • HISAKA

  幼児リズムダンス
  HISAKA
  水曜 16:30〜/17:30〜/18:40〜