HIP-HOP

 • acko

  HIP-HOP
  acko
  金曜 18:10〜/19:20〜

 • saya

  HIP-HOP
  saya
  木曜 17:00〜/18:10~/19:10~

 • KAZUKI

  HIP-HOP
  KAZUKI
  水曜 16:45〜/17:35〜/18:35〜/21:45〜

 • Ami

  HIP-HOP
  Ami
  木曜 16:30〜/18:10〜/19:20〜/20:30〜

JAZZ-HIPHOP

 • KAA

  JAZZ-HIPHOP
  KAA
  月曜 20:30〜/21:30〜

 • HISAKA

  JAZZ-HIPHOP
  HISAKA
  火曜 17:00〜 水曜 21:30~ 木曜 16:30〜

 • SAKI

  JAZZ-HIPHOP
  SAKI
  金曜 18:10〜19:10

 • NAOMI

  JAZZ-HIPHOP
  NAOMI
  月曜 18:20〜/19:20〜

KIDS HIPHOP

 • acko

  KIDS HIPHOP
  acko
  金曜 18:10〜/19:20〜

 • saya

  KIDS HIPHOP
  saya
  木曜 17:00〜/18:10~/19:10~

 • KAZUKI

  KIDS HIPHOP
  KAZUKI
  水曜 16:45〜/17:35〜/18:35〜/21:45〜

 • Ami

  KIDS HIPHOP
  Ami
  木曜 16:30〜/18:10〜/19:20〜/20:30〜

KIDS JAZZ HIPHOP

 • minami

  KIDS JAZZ HIPHOP
  minami
  火曜 19:20~20:20

 • SAKI

  KIDS JAZZ HIPHOP
  SAKI
  金曜 18:10〜19:10

 • NAOMI

  KIDS JAZZ HIPHOP
  NAOMI
  月曜 18:20〜/19:20〜

HOUSE

 • Asuka.

  HOUSE
  Asuka.
  水曜 19:35〜/20:35〜

HIPHOP R&B

 • SHINYA

  HIPHOP R&B
  SHINYA
  火曜 21:30〜

RHYTHM TRAINING

 • もみ

  RHYTHM TRAINING
  もみ
  水曜 19:20~/20:20~

 • CHIHIRO

  RHYTHM TRAINING
  CHIHIRO
  水曜 19:20~/20:20~

POP

 • YASHIKI

  POP
  YASHIKI
  火曜 20:20~21:30

BREAKIN

 • SHADE

  BREAKIN
  SHADE
  火曜 17:45〜 木曜 20:30~/21:30〜

WAACKING

 • もみ

  WAACKING
  もみ
  水曜 19:20~/20:20~

 • CHIHIRO

  WAACKING
  CHIHIRO
  水曜 19:20~/20:20~

幼児リズムダンス

 • HISAKA

  幼児リズムダンス
  HISAKA
  火曜 17:00〜 水曜 21:30~ 木曜 16:30〜

 • KAZUKI

  幼児リズムダンス
  KAZUKI
  水曜 16:45〜/17:35〜/18:35〜/21:45〜

 • Ami

  幼児リズムダンス
  Ami
  木曜 16:30〜/18:10〜/19:20〜/20:30〜